Inställningar & tjänster
Inställningar i HTC Explorer
Inställningar & tjänster

Inställningar i HTC Explorer

Kontrollera och anpassa telefonens inställningar på skärmen Inställningar.
På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
Anpassa
Gör HTC Explorer unik med olika alternativ för att anpassa den efter dina egna behov.
Trådlöst nätverk och nätverk
Ställ in trådlösa anslutningar såsom Wi-Fi, dataanslutning och Bluetooth, aktivera flygplansläge med mera.
Ring
Ställ in tjänster såsom röstbrevlåda, vidarekoppla samtal, samtal väntar och nummerpres.
Ljud
 • Välj ljud att använda till ringsignaler och meddelanden.
 • Justera mediauppspelningens volym.
 • Ställ in för att sänka ringsignalsvolymen när du flyttar HTC Explorer medan den ringer, öka ringsignalens volym när den är inuti en väska eller ficka och slå på högtalartelefonen när du vrider telefonen.
Skärm
Ställ in skärminställningar som automatisk skärmorientering, ljusstyrka, skärmtimeout med mera.
Konton och synkronisering
 • Logga in eller ut från dina konton i sociala nätverk, Google-kontot och Exchange ActiveSync-kontot.
 • Du kan också hantera synkronisering och andra inställningar för dina konton.
Plats
Välj källor att använda när du fastställer din position.
Sök
Välj poster att inkludera när du gör en sökning på telefonen och ställer in Google sökalternativ.
Sekretess
 • Välj att automatiskt säkerhetskopiera vissa inställningar (t.ex. Wi-Fi-lösenord eller Bokmärken) till Google-servrar med ditt Google-konto så att du kan återställa dem vid behov.
 • Om du inte vill att missade samtal och mottagna sms ska visas på låsskärmen avmarkerar du kryssrutan Visa meddelandetext.
Anslut till PC
 • Ställ in standard-USB-anslutningstyp att använda när du ansluter HTC Explorer till din dator.
 • Du kan också markera kryssrutan Fråga mig för att ange att HTC Explorer alltid visar skärmen för val av USB-anslutningstyp.
Säkerhet
Ställ in ett skärmlås, aktivera SIM-kortlåset eller hantera lagringen av identitetsuppgifter.
Ström
 • Slå på energisparfunktionen för att automatiskt växla till strömsparläge när batterinivån sjunker till den nivå du själv ställer in.
 • Ytterligare ett energisparalternativ är att välja Aktivera viloläge. Då stängs den automatiska datasynkroniseringen med onlinekonton av.
Program
 • Hantera program som körs, flytta program till eller från minneskortet, kontrollera hur mycket lagringsutrymme som används av program och installera eller avinstallera program.
 • Välj hur mycket ledigt utrymme som ska återstå innan du blir varnad om lågt lagringsutrymme.
SD och telefonminne
 • Kontrollera hur mycket utrymme som finns kvar i internminnet och på minneskortet.
 • Från den här skärmen måste du avmontera lagringskortet innan du tar ut det ur HTC Explorer.
 • Radera lagringskortet för att börja om från början, och om du inte behöver behålla innehållet. För att kunna radera lagringskortet måste du först avmontera det.
 • Om HTC Explorer börjar få ont om minne kan du rensa cacheminnet som används av program, flytta program eller avinstallera program.
 • Du kan också göra en fabriksåterställning.
Datum och tid
 • Ställ in datum och tid, tidszon och datum eller tidsformat.
 • Välj önskade format för tid och datum.
Språk och tangentbord
Ställ in operativsystemets språk och region. Du kan även ställa in alternativ för tangentbordet på skärmen.
Tillgänglighet
Använd de här inställningarna när du har hämtat och installerat ett tillgänglighetsverktyg, t.ex. en skärmläsare med röstutmatning. Du kan slå på och av tillgänglighetsfunktioner.
Röstinmatning och röstutmatning
Ställ in alternativen för röstinmatning. Dessutom, om du har installerat ett program för text-till-tal (röstdata) använder du det här för att justera text-till-tal-inställningar.
Om telefonen
 • Sätt på eller stäng av schemalagda kontroller av uppdatering av programvara eller manuella kontroller för uppdateringar.
 • Aktivera eller inaktivera Informera HTC. När funktionen är aktiverad hjälper du oss få kännedom om när det uppstår ett tekniskt problem med din HTC Explorer.
 • Visa diverse information om din HTC Explorer, t.ex. mobil nätverkstyp, signalstyrka, batterinivå med mera.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
423
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-explorer
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR