Kryptera data på HTC Explorer

Kryptera data på HTC Explorer

Du kan kryptera data på HTC Explorer som onlinekonton, inställningar och annan information.
  1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
  2. Tryck på SD-kort och telefonlagr..
  3. Under Internminne trycker du på Lagringskryptering.
  4. Ange ett lösenord och tryck på OK. Krypteringsprocessen börjar.
Om du vill sluta att kryptera ny information på HTC Explorer avmarkerar du kryssrutan Lagringskryptering.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt