Inställningar & tjänster
Dataanslutning
Inställningar & tjänster

Dataanslutning

När du startar HTC Explorer för första gången ställs den automatiskt in på att använda din mobiloperatörs datatrafikanslutning (om SIM-kortet är isatt).

Kontrollera den dataanslutning som används

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Tryck på Mobila nätverk > Nätverksoperatörer eller Åtkomstpunktsnamn.

Slå av eller på dataanslutningen

Om du stänger av din dataanslutning kan du spara in både batteritid och avgifter för datatrafik. Om du inte har dataanslutningen på och inte heller är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du inte få automatiska uppdateringar av din e-post, sociala nätverkskonton och annan synkroniserad information.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Markera kryssrutan Mobilt nätverk för att slå på dataanslutning, avmarkera kryssrutan för att slå av dataanslutningen.

Lägg till en ny anslutningspunkt

Innan du lägger till en dataanslutning ska du be din mobiloperatör om åtkomstpunktens namn och nödvändiga inställningar (inklusive användarnamn och lösenord om så krävs).
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Tryck på Mobila nätverk > Åtkomstpunktsnamn.
 3. På skärmen APN trycker du på och trycker sedan på Nytt APN.
 4. På skärmen Redigera åtkomstpunkt anger du APN-inställningar. Tryck på ett APN-inställningsobjekt för att redigera det.
 5. Tryck på och tryck sedan på Spara.

Aktivera dataroaming

Anslut till nätverk som har avtal med din mobiloperatör och få tillgång till datatjänster när du befinner dig utanför täckningsområdet för din mobiloperatör.

Varning: Att använda datatrafiktjänster vid roaming medför höga kostnader. Fråga din mobiloperatör om kostnader för dataroaming innan du börjar använda dataroaming.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Tryck på Mobila nätverk och markera sedan kryssrutan Dataroaming.
Markera kryssrutan Dataroamingljud om du vill att HTC Explorer ska spela upp ett ljud så att du vet när den ansluter till ett roamingnätverk.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
423
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-explorer
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-connections_internet-data