Avvisa eller pausa påminnelser om händelser

Avvisa eller pausa påminnelser om händelser

Om du har ställt in minst en påminnelse för en händelse visas ikonen för kommande händelse i meddelandefältet av statusfältet för att påminna dig om den kommande händelsen.
  1. Tryck på statusfältet och för fingret nedför skärmen för att öppna Meddelandepanelen.
  2. Gör något av följande:
    • Tryck på Rensa för att avvisa händelsepåminnelser och alla andra meddelanden.
    • När du har öppnat Meddelandepanelen trycker du på påminnelsen för kalenderhändelsen. Då visas en lista över alla kommande händelsepåminnelser. Tryck på Pausa alla om du vill pausa alla händelsepåminnelser i fem minuter, eller tryck på Ta bort alla permanent för att ta bort alla händelsepåminnelser.
    • Tryck på för att hålla påminnelserna väntande i meddelandeområdet på statusfältet.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt