Ändra Kalendervyer

Ändra Kalendervyer

Växla enkelt mellan olika kalendervyer genom att trycka på knapparna på skärmen.

Dagsvy
Veckovy
Månadsvy
Agendavy
Mötesinbjudningar
Tips:
 • I Dagvy, Veckovy och Agendavy är händelser färgkodade för att indikera till vilket konto eller kalendertyp de hör. Ta reda på vad varje färg motsvarar genom att trycka på .
 • Kan du inte se önskad flik? Tryck på och håll ned en flik och vänta tills skärmen visar de andra flikarna. Du kan trycka och hålla ned en flik och sedan dra den till önskad position.

Använda månadsvyn

I månadsvyn ser du markörer på dagar som har händelser.
Gör något av följande i månadsvy:
 • Tryck på en dag för att visa händelserna för den dagen.
 • Tryck och håll ned en dag för att öppna en alternativmeny där du även kan välja att skapa en händelse eller växla till antingen dag- eller agendavy.
 • För fingret uppåt eller nedåt på skärmen för att visa tidigare eller senare månader.

Använda dag- och agendavyerna

I dagsvy visas dina händelser per dag, medan agendavy visar en lista över alla dina händelser i kronologisk ordning.
I dagsvy:
 • Trycka och hålla ned en tidslucka för att skapa en ny händelse vid den tiden.
 • Föra fingret åt vänster eller höger över skärmen för att visa tidigare eller senare dagar.
 • Du kan även se dagens väder, förutsatt att dagen infaller inom ramen för aktuell femdygnsprognos.

Använda veckovyn

Veckovyn visar en tabell över en veckas händelser.
Från veckovy kan du:
 • Trycka och hålla ned en tidslucka för att skapa en ny händelse vid den tiden.
 • Trycka på en händelse (visas som färgade block) för att visa detaljer om den.
 • Föra fingret åt vänster eller höger över skärmen för att visa tidigare eller senare veckor.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt