Fortsätta med ett meddelandeutkast

Fortsätta med ett meddelandeutkast

  1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på och trycker sedan på Utkast.
  2. Tryck på meddelandet för att fortsätta redigera det.
  3. Tryck på Skicka.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt