APPAR OCH FUNKTIONER
Använda Klockan
APPAR OCH FUNKTIONER

Använda Klockan

Om widgeten HTC Klockan

Använd widgeten HTC Klockanför att visa tid, datum och plats. Du kan även använda Klockan för att visa tiden på en annan ort.

Ändra plats i widgeten Klockan

Widgeten Klockan på startsidan visar som standard aktuellt väder. Du kan anpassa widgeten Klockan på startsidan för att visa vädret på en annan ort.
 1. Tryck och håll ned klockan på startsidan och dra den sedan till knappen .
 2. Tryck på klockan för att ändra dess inställningar.
 3. Välj en ort.

  Om du inte ser önskad ort, tryck på för att söka efter den och lägga till den.

 4. Tryck på Klart.

Använda programmet Klockan

Få ut mer av programmet Klockan än bara datum och tid. Använd HTC Explorer som en skrivbordsklocka med väderinformation eller som en världsklocka för att se vad klockan är i olika städer över hela världen. Du kan också använda den som larmklocka, stoppur och nedräkningstimer.
Öppna programmet Klockan på något av följande sätt:
 • Tryck på widgeten Klockan på startsidan.
 • Från startsidan trycker du på och trycker på Klockan.
Tryck på flikarna på nedersta raden eller för fingret över flikarna för växla mellan de olika funktionerna i programmet Klockan.

Använda Skrivbordsklocka

Skrivbordsklockan visar dagens datum, klockslag och väder. Den visar även en klockindikator och batterinivån.

Tryck på väderbilden eller väderinformationen för att öppna programmet Väder där du kan se väderprognoser för de kommande dagarna.

Använda Världsklockan

Använd skärmen Världsklocka i programmet Klockan för att kolla vad klockan är på flera platser i världen. Du kan även ställa in din hemort, lägga till fler orter i världsklockslistan och manuellt ställa in din tidszon, datum och tid.

Ställa in en hemort

 1. På fliken Världsklocka trycker du på och sedan på Inställningar för startsida.
 2. Ange namnet på din hemort. I takt med att du anger bokstäver filtreras listan för att visa städer och länder som matchar.
 3. Rulla genom listan och tryck på din hemort.

Ställa in tidszon, datum och tid

Om du vill ställa in tidszon, datum och tid manuellt på HTC Explorer måste du stänga av automatisk tidssynkronisering först.
 1. På fliken Världsklocka trycker du på och sedan på Lokala tidsinställningar.
 2. Avmarkera kryssrutan Automatiskt och ställ sedan in tidszon, datum och tid.
Tips: Från startsidan kan du även trycka på och sedan på Inställningar > Datum och tid för att öppna skärmen Inställningar för datum och tid.

Lägga till en stad på skärmen Världsklocka

Lägg till fler städer på skärmen Världsklocka så kan du direkt kontrollera datum och tid i dessa städer.
 1. På fliken Världsklocka trycker du på .
 2. Ange namnet på den ort du vill lägga till. I takt med att du anger bokstäver filtreras listan för att visa städer och länder som matchar.
 3. Rulla genom matchningslistan och tryck på den ort du vill lägga till.

Ställa in ett alarm

Du kan använda skärmen Alarm i programmet Klockan för att ställa ett eller flera väckningslarm.
 1. På fliken Alarm väljer du kryssrutan för ett alarm och trycker sedan på det alarmet.
 2. Under Alarminställning för du fingret uppåt eller nedåt för att rulla hjulen och ställa alarmtiden.
 3. Välj mellan de tillgängliga alternativen. Du kan:
  • Mata in alarmets Beskrivning och välj ett Alarmljud.
  • Tryck på Repetera. Välj vilka dagar i veckan alarmet ska gå och tryck sedan på OK.
  • Markera kryssrutan Vibrera om du vill att HTC Explorer även ska vibrera när alarmet går.
 4. När du har ställt alarmet trycker du på Klart.
Tips:
 • Stäng av ett alarm genom att klicka (rensa) i kryssrutan för det alarmet.
 • Om du vill ställa in fler än tre alarm trycker du på .

Ta bort ett alarm

 1. På fliken Alarm trycker du på och trycker sedan på Radera.
 2. Markera de alarm du vill ta bort och tryck sedan på Radera.

Ändra inställningar för alarmljud

På fliken Alarms trycker du på och sedan på Inställningar. Du kan ändra följande inställningar:
Larm i tyst läge Det här alternativet är markerat som standard och gör att alarmet låter även när volymen är inställd på tyst. Avmarkera den här kryssrutan om du vill tysta alarmet när HTC Explorer är i tyst läge.
Larmvolym Ställ in volymnivån enligt önskemål för alarmet.
Pauslängd Ställ in hur lång pausen ska vara mellan alarmen.
Sidoknappsbeteende Välj vad som ska hända med alarmet när du trycker på sidoknappen (VOLYM UPP/VOLYM NER). Du kan ställa in knappen på paus, ta bort alarmet eller avaktivera knappen. Sidoknappen fungerar bara när skärmen inte är låst.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
423
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-explorer
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR