Kamerans grunder

Kamerans grunder

När du reser i arbetet eller på semester kan du ta foton och spela in videoklipp av resan och mötena med HTC Explorer.
Obs!:
  • Om det inte finns ett minneskort kan du bara ta upp till fem foton som sparas i telefonens lagringsutrymme. När du sätter i ett minneskort överförs foton i telefonen automatiskt till minneskortet.
  • Du måste ha ett isatt minneskort för att få tillgång till filerna.
  • Om du vill öppna kameran i fotoläge och ta bilder trycker du på på startsidan och trycker sedan på Kamera.
  • Om du vill öppna kameran direkt i videoläget så att du omedelbart kan börja spela in videoklipp trycker du på på startsidan och trycker sedan på Videokamera.

Sökarskärmen

På sökarskärmen hittar du följande kontroller:

Zoomreglage
Foto/video-lägesbrytare
Utlösare/inspelningsknapp
Effekter-knappen
Galleri-knapp

Zooma

Innan du tar ett foto eller spelar in ett videoklipp kan du först använda zoomfältet på skärmen för att zooma in eller ut på motivet.
För helt enkelt fingret uppåt eller nedåt över zoomreglaget för att zooma in eller ut.

När du spelar in video visas zoomreglaget alltid på skärmen. Du kan zooma in och ut som du vill under inspelningen.

Ta en närbild av dig själv

Har du svårt för att ta en närbild av dig själv? Med kameran är det lätt. Ställ bara in den på att automatiskt ta ett självporträtt. Du behöver inte ens trycka på utlösarknappen.

  1. Tryck på om du vill öppna menypanelen för inställningar.
  2. Tryck på Självporträtt.
  3. Tryck på om du vill stänga menypanelen för inställningar.
  4. Vänd kameran så att den är vänd mot dig.
När kameran identifierar ditt ansikte fokuserar den automatiskt och tar en bild av dig.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt