Kontaktinformation och konversationer

Kontaktinformation och konversationer

När du trycker på en kontakt på skärmen Kontakter öppnas skärmen för kontaktdetaljer och visar dig den information du lagrat eller länkat för denna kontakt.
Skärmen för kontaktdetaljer har följande flikar:

Information

Visar den information du har lagrat för kontakten. Kom i kontakt med kontakten direkt genom att trycka på någon av de visade metoderna. Om kontakten har ett lagrat jobbtelefonnummer trycker du på Ring - arbete.

Tråd

Visar SMS och e-postmeddelanden du har fått från kontakten. Listar även alla inkommande, utgående och missade samtal till och från kontakten.

Från den här fliken kan du även svara på ett SMS, skicka ett e-postmeddelande eller ringa kontakten.

Uppdateringar

Visar kontaktens uppdateringar och händelser från ditt sociala nätverkskonto (till exempel Facebook).

Om du ser ett meddelande om kontaktens födelsedag under avsnittet Händelser kan du trycka på meddelandet och välja hur du vill gratulera kontakten, till exempel genom att skriva i personens Facebook-logg.

Galleri

Visar den länkade kontaktensFacebookalbum och foton.

Redigera en kontakts information

  1. Från startsidan trycker du på > Kontakter.
  2. Tryck och håll ned kontakten och tryck på Redigera kontakt.
    Obs!: Kontaktinformationen för dinaFacebookkontakter går inte att redigera.
  3. Ange den nya informationen för kontakten.
  4. Tryck på Spara.

Radera kontakter

  1. Från startsidan trycker du på > Kontakter.
  2. Tryck på och sedan på Radera.
  3. Välj de kontakter som du vill ta bort och tryck på Radera.
  4. Tryck vid uppmaning på OK.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt