Säkerhetskopiera dina kontakter till minneskortet

Säkerhetskopiera dina kontakter till minneskortet

  1. Från startsidan trycker du på > Kontakter.
  2. Tryck på , och sedan Importera/Exportera > Exportera till SD-kort.
  3. Välj ett konto eller typ av kontakter att exportera och tryck på OK.

Importera kontakter från minneskortet

Du kan endast importera kontakter som har exporterats till minneskortet via funktionen Exportera till SD-kort.
  1. Från startsidan trycker du på > Kontakter.
  2. Tryck på och sedan på Importera/Exportera > Importera från SD-kort.
  3. Om du har Google eller Exchange ActiveSync -konton konfigurerade i HTC Explorer, trycker du på typen för importerade kontakter.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt