Söka efter kontakter

Söka efter kontakter

Förutom att söka efter kontakter med namn eller e-postadress kan du ställa in programmet Kontakter enligt andra kriterier, som t.ex. gruppnamn eller företag.
  1. Från startsidan trycker du på > Kontakter.
  2. Tryck på och sedan på Inställningar > Sök kontakter efter.
  3. Välj önskade sökkriterier och tryck på Klart.

För att utföra sökningen anger du bara de första bokstäverna i objektet du söker efter, i sökrutan. Kontakter som överensstämmer visas i en lista.

0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt