Inställningar & tjänster
Hantera dina onlinekonton
Inställningar & tjänster

Hantera dina onlinekonton

Ändra allmänna inställningar för synkronisering

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Konton och synkronisering.
 2. Markera eller avmarkera något av följande:
  Bakgrundsdata Om detta valts kan program skicka och ta emot onlinekontoinformation även om du för närvarande inte använder dem.
  Auto-synkning Om detta valts kan program använda synkroniseringsschemat i kontoinställningarna. Om detta avmarkerats måste du synkronisera konton manuellt.

Synkronisera ett konto manuellt

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Konton och synkronisering.
 2. Tryck på kontot du vill synkronisera.
 3. Tryck på Synkronisera nu.

Ändra kontoinställningar

Du kan ändra inställningar som hur ofta synkronisering ska ske och vilka typer av information som ska synkroniseras, vilka sorters meddelanden du får och sättet kontoinformation ska visas på.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Konton och synkronisering.
 2. På skärmen Konton och synkronisering trycker du på kontot som du vill redigera.
 3. Tryck på den typ av information som du vill synkronisera eller markera ett objekt för att redigera dess inställningar.

Ta bort ett konto

Du kan ta bort ett konto för att radera det och all information kopplat till det från HTC Explorer, t.ex. e-post, kontakter eller inställningar. Du tar inte bort information från onlinetjänsten genom att ta bort ett konto.
Obs!: Du kan inte ta bort vissa konton, som t.ex. det första Google-kontot du loggade in på, förutom genom att ta bort all personlig information i HTC Explorer med en fabriksåterställning.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Konton och synkronisering.
 2. Tryck på kontot du vill ta bort.
 3. Tryck på Ta bort konto och bekräfta sedan att du vill ta bort kontot.
Närliggande ämnen
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
423
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-explorer
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR