APPAR OCH FUNKTIONER
Visa bokmärken och tidigare besökta sidor
APPAR OCH FUNKTIONER

Visa bokmärken och tidigare besökta sidor

Du kan lagra ett obegränsat antal bokmärken i HTC Explorer. Du kan även komma åt en lista över webbplatser du har besökt eller snabbt visa sidorna du besöker mest.

Bokmärka en webbsida

 1. Medan en webbsida visas trycker du på och sedan på Lägg till > Lägg till bokmärke.
 2. För att lägga till ett bokmärke till en webbsida under en viss kategori (som sport eller restauranger) trycker du på Lägg till taggar och anger ett taggnamn. Detta gör att liknande webbsidor grupperas så att du lättare hittar dem.
 3. Redigera bokmärkets namn om så behövs, och tryck på Klart.

Öppna ett bokmärke

 1. Medan en webbsida visas trycker du på och trycker på Bokmärken.
 2. Gör något av följande:
  • På fliken Bokmärken  navigerar du till bokmärket du vill öppna och trycker sedan på det.
  • På fliken Taggar öppnar du en taggrupp, navigerar till bokmärket du vill öppna och trycker sedan på det.

Redigera ett bokmärke

 1. Medan en webbsida visas trycker du på och trycker på Bokmärken.
 2. På fliken Bokmärken trycker du på och sedan på Redigera.
 3. Tryck på till höger om bokmärket du vill redigera.
 4. Ange dina ändringar och tryck sedan på Klart.

Visa en tidigare besökt sida

 1. Medan en webbsida visas trycker du på och sedan på Bokmärken.
 2. På fliken Historik  navigerar du till sidan du vill visa och trycker sedan på den.

Rensa listan på tidigare besökta sidor

 1. Medan en webbsida visas trycker du på och sedan på Bokmärken.
 2. På fliken Historik trycker du på och trycker sedan på Rensa historik.

Visa en sida som du besöker ofta

 1. Medan en webbsida visas trycker du på och sedan på Bokmärken.
 2. På fliken Mest besökta  navigerar du till sidan du vill visa och trycker sedan på den.

Rensa listan på tidigare besökta sidor

 1. Medan en webbsida visas trycker du på och sedan på Bokmärken.
 2. På fliken Mest besökta trycker du på och trycker sedan på Rensa alla.

Ändra visningen av bokmärken eller mest besökta sidor

 1. Medan en webbsida visas trycker du på och trycker på Bokmärken.
 2. På fliken Bokmärken eller fliken Mest besökta , trycker du på , och tryck sedan Miniatyrer, Lista, eller Rutnät för att ändra vyn.

  Om du t.ex. är i vyn Miniatyrer och du vill visa bokmärken i ett rutnät trycker du på Lista och trycker sedan på Rutnät.

 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
423
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-explorer
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR