Lägga till mappar på startsidan

Lägga till mappar på startsidan

Använd mappar för att gruppera relaterade program och andra genvägar för att hålla rent och städat på startsidan. Du kan också lägga till informationsmappar som visar uppdaterad information såsom filer mottagna via Bluetooth, din telefonbok på Facebook och så vidare.

Skapa en ny mapp och lägga till objekt i den

  1. Gå till en del av startsidan där det finns plats att lägga till en ny mapp.
  2. Tryck på och sedan på Anpassa.
  3. På fliken Lägg till på startsidan trycker du på Mapp.
  4. Tryck på Ny mapp. Den nya mappen visas på startsidan.
  5. Gå till startsidan där det finns ett program, en ikon eller genväg och tryck sedan och håll ned objektet. HTC Explorer vibrerar. Håll kvar fingret.
  6. Dra programmet, ikonen eller genvägen och släpp den ovanpå mappen.

Tryck på mappen för att öppna den så att du kan komma åt programmen och genvägarna inuti mappen.

Byta namn på en mapp

  1. Tryck på en mapp för att öppna den.
  2. Tryck och håll nere mappfönstrets namnlist.
  3. Ange ett nytt mappnamn och tryck sedan på OK.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt