KOMMA IGÅNG
Personanpassa Startsidan med widgetar
KOMMA IGÅNG
Anpassa din Startsida

Personanpassa Startsidan med widgetar

Med widgetar kan du få lättläst, viktig information och medieinnehåll direkt på Startsidan. Vissa widgetar har redan lagts till på Startsidan för lämplighetens skull. Du kan lägga till fler från det urval av widgetar som finns tillgängligt.

Lägga till en widget på startsidan

  1. Gå till den delen av startsidan där det finns plats att lägga till en ny widget.
  2. Tryck på och sedan på Anpassa.
  3. På fliken Lägg till på startsidan trycker du på Widget.
  4. Välj önskad widget.
  5. De flesta av HTC:s widgetar finns tillgängliga i flera olika utformningar och storlekar så att du lättare hittar en som passar just dig. För fingret över skärmen från höger till vänster för att visa de olika stilarna och tryck sedan på Välj för att välja en.
Du kan även lägga till widgetar som gör det möjligt att snabbt slå på eller slå av vissa inställningar, t.ex. Wi-Fi och Bluetooth. Rulla nedåt i listan med widgetar, tryck på Inställningar och tryck sedan på önskad widget.

Ändra en widgets inställningar

Grundinställningarna i vissa widgetar (t.ex. widgetarna Kontakter och E-post) går att ändra från startsidan.

  1. Tryck och håll ned en widget på startsidan. HTC Explorer vibrerar och du ser en färgad ruta kring widgeten. Håll kvar fingret.
  2. Dra widgeten till .
    Skärmen där du kan ändra inställningar för widgeten öppnas då.
  3. Anpassa inställningarna för widgeten.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
423
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-explorer
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-home_screen-widgets