KOMMA IGÅNG
Justera volymen
KOMMA IGÅNG

Justera volymen

Om du justerar ringsignalsvolymen ändras volymnivån på ringsignalen, och om du justerar medievolymen ändras volymnivån på ljudmeddelanden och uppspelning av musik eller videor.

Justera ringsignalsvolymen

  • Tryck på knappen VOLYM UPP eller VOLYM NER för att justera ringsignalsvolymen till önskad nivå. Fönstret Ringsignalsvolym visas på skärmen för att visa volymnivåerna.
  • När ringsignalsvolymen är på den lägsta nivån (tyst läge) kan du trycka en gång på VOLYM NER för att ställa in läget Vibrera. Ikonen för läget Vibrera visas i statusfältet.
  • Från läget Vibrera trycker du en gång på VOLYM UPP för att byta till tyst läge. Ikonen med den tystade högtalaren visas i statusfältet.

Justera medievolymen

När du spelar musik eller tittar på videoklipp används knappen VOLYM UPP eller VOLYM NER för att justera volymen. Fönstret Medievolym visas på skärmen för att visa volymnivån.

Justera öronsnäckans volym för samtal

Tryck på knappen VOLYM UPP eller VOLYM NER under pågående samtal.

Justera volymen via inställningar

  1. Från startsidan trycker du på och trycker på Inställningar > Ljud > Volym.
  2. Dra volymreglagen till vänster eller höger för att justera volymnivåerna för ringsignalen, uppspelning av media, alarm och meddelanden. Medan du drar i ett reglage spelas en demonstrationston med justerad volym upp.
  3. Om du vill ha samma volym på ringsignalen och meddelandena väljer du Använd inkommande samtalsvolym för meddelanden.
  4. Tryck på OK när du är klar.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
423
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-explorer
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR