KOMMA IGÅNG
Batteri
KOMMA IGÅNG

Batteri

HTC Explorer använder ett laddningsbart batteri. Hur länge batteriet räcker innan det behöver laddas beror på hur du använder HTC Explorer. Vilka funktioner och tillbehör du använder kan påverka batteritiden. Om du t.ex. lämnar Bluetooth-anslutningen på ständigt, laddas batteriet ur fortare. Att ringa långa telefonsamtal och surfa mycket drar mycket batteri. Tänk även på var du befinner dig: svag mottagning från mobilnätet och extrema temperaturförhållanden gör att batteriet arbetar hårdare.

Ta ut batteriet

  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. Lyft upp batteriet från batterifacket med tummen eller ett finger.

Sätta i batteriet

Viktigt: Använd bara de originalbatterier och tillbehör som medföljde i kartongen eller utbytesdelar som rekommenderas av oss.
  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. Sätt i batteriet (med de blottade kopparkontakterna först) i batterifacket.

Ladda batteriet

Du bör ladda batteriet innan du slår på och använder HTC Explorer.
Viktigt:
  • Batteriet får endast laddas med den nätadaptern och USB-kabeln som medföljer i kartongen.
  • Ta inte ut batteriet ur HTC Explorer medan det laddas med nät- eller biladaptern.
  1. Anslut USB-kabelns minsta kontaktdon till telefonens USB-ingång.
  2. Anslut den andra änden av USB-kabeln till nätadaptern.
  3. Koppla in nätadaptern till ett vägguttag för att börja ladda batteriet.
När du laddar batteriet och HTC Explorer är på visas en laddningsikon i statusfältet. När batteriet är helt laddat ändras laddningsikonen till en full batteriikon . Om skärmen är avstängd visas laddningsstatus av en animerad ikon.
Obs!: Som en säkerhetsåtgärd slutar batteriet att laddas om det överhettas.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
423
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-explorer
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR