Minneskort

Minneskort

Använd ett minneskort för att lagra dina foton, videor och musik.

Sätta i minneskortet

  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. Sätt i microSD-kortet i minneskortplatsen med guldkontakterna vända nedåt och tryck in det tills det sitter ordentligt på plats.

Ta bort minneskortet

Viktigt: Om HTC Explorer är på måste du först "‍avmontera"‍ lagringskortet innan du tar ut det så att filerna på lagringskortet inte skadas eller korrumperas.
  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. För ut minneskortet från kortplatsen.

Avmontera minneskortet

Om du vill ta ut minneskortet medan HTC Explorer är på måste du först avmontera minneskortet så att filerna på minneskortet inte skadas.
  1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
  2. Tryck på SD-kort och telefonlagr. > Montera bort SD-kort.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt