Återställa HTC EVO 3D

Återställa HTC EVO 3D

Om du ska ge eller sälja HTC EVO 3D till någon annan eller om HTC EVO 3D har ett kvarstående problem som inte går att lösa kan du göra en fabriksåterställning (även kallat hård återställning).

Varning: En fabriksåterställning tar permanent bort alla dina data och anpassade inställningar, och tar bort alla program som du har hämtat och installerat. Se till att säkerhetskopiera alla data och filer som du vill behålla innan du gör en fabriksåterställning.

Göra en fabriksåterställning från inställningarna

  1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
  2. Tryck på Lagring > Återställ standardinställn.
  3. Tryck på Återställ telefonen och tryck sedan på Radera allt.

Göra en fabriksåterställning med hårdvaruknapparna

Om det inte går att sätta på HTC EVO 3D eller komma åt inställningarna kan du använda hprdvaruknapparna på HTC EVO 3D för att göra en fabriksåterställning.

  1. Ta ur batteriet, vänta i några sekunder, och sätt sedan i batteriet igen.
  2. Tryck och håll ned knappen VOLYM NER och tryck sedan och håll ner STRÖM-knappen.
  3. Vänta tills skärmen med de tre Android-bilderna visas och släpp sedan STRÖM- och VOLYM NER-knapparna.
  4. Tryck på VOLYM NER för att välja FABRIKSÅTERSTÄLLNING och tryck sedan på STRÖM-knappen.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt