Ändra skärminställningar

Ändra skärminställningar

Justera skärmens ljusstyrka manuellt

 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Skärm > Ljusstyrka
 3. Avmarkera kryssrutan Automatisk ljusstyrka.
 4. Dra reglaget för ljusstyrka åt vänster för att minska eller åt höger för att öka skärmens ljusstyrka.

Justera tiden innan skärmen stängs av

Efter en period av inaktivitet stängs skärmen av för att spara batteri. Du kan ställa in inaktivitetstid innan skärmen stängs av.
 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Skärm > Viloläge.
 3. Justera tiden innan skärmen stängs av.

Stänga av automatisk skärmrotering

Obs!: Automatisk rotation stöds inte av alla program.
 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Skärm.
 3. Avmarkera kryssrutan Rotera skärmen automatiskt.

Kalibrera om G-sensorn

Kalibrera om skärmen om du känner att skärmriktningen inte stämmer med det sätt du håller HTC EVO 3D på.
 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Skärm > G-Sensor-kalibrering.
 3. Placera HTC EVO 3D på en plan och jämn yta och tryck sedan på Kalibrera.
 4. Efter omkalibreringen trycker du på OK.

Ha skärmen på under laddningen

 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Utvecklaralternativ.
 3. Markera kryssrutan Håll aktiverad.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt