Inställningar & tjänster
Skicka information med Bluetooth
Inställningar & tjänster

Skicka information med Bluetooth

Viktigt: Ställ in mottagarenheten till upptäckbart läge innan du börjar. Det kan också vara nödvändigt att ställa in den på "‍Ta emot information via trådlös överföring"‍ eller "‍Ta emot filer"‍. I enhetens dokumentation finns anvisningar om att ta emot information via Bluetooth.
 1. Öppna programmet som innehåller informationen eller filen du vill skicka i HTC EVO 3D.
 2. Följ anvisningarna för typen av objekt du vill skicka:
  Inspelade foton eller video Efter inspelning på förhandsgranskningsskärmen Kamera trycker du på Dela > Bluetooth.
  Foton eller videor
  1. Välj ett album i programmet Galleri.
  2. Tryck på Dela > Bluetooth.
  3. Välj de foton och videoklipp du vill dela och tryck sedan Nästa.
  Kontakt
  1. I programmet Kontakter trycker du på en kontakt för att se information om kontakten.
  2. Tryck på och sedan på Skicka kontakt.
  3. Tryck på nedåtpilikonen och välj sedan Bluetooth.
  4. Välj den information som du vill dela med dig av och tryck sedan på Skicka.
  Kalendermöte eller -händelse Håll in händelsen i vyn Dag, Agenda eller Vecka och tryck sedan på Dela > Bluetooth.
  Musikspår
  1. När spåret visas i programmet Musik, skärmen Spelas nu trycker du på > Dela > Dela fil.
  2. Tryck på Bluetooth.
  Röstinspelning På huvudskärmen Röstinspelaren trycker du på Dela > Bluetooth.
 3. Slå på Bluetooth och parkoppla med den mottagande enheten om du ombes göra det.
 4. Acceptera filen för den mottagande enheten.

Var skickad information sparas

När du skickar information från via Bluetooth, är det typen av information och mottagarenheten som avgör på vilken plats den sparas.

Om du skickar en kalenderhändelse eller kontakt läggs den normalt till direkt i motsvarande program på den mottagande enheten.

Om du skickar en annan filtyp till en Windows-dator sparas den normalt i mappen Bluetooth Exchange bland dina personliga dokumentmappar.

 • I Windows XP kan sökvägen vara: C:\Documents and Settings\[ditt användarnamn]\My Documents\Bluetooth Exchange.
 • I Windows Vista kan sökvägen vara: C:\Users\[ditt användarnamn]\Dokument.
 • I Windows 7 kan sökvägen vara: C:\Users\[ditt användarnamn]\Documents\Bluetooth Exchange Folder

Om du skickar en fil till en annan enhet kan platsen där den sparas bero på filtypen. Om du t.ex. skickar en bildfil till en annan mobiltelefon kan den sparas i en mapp som heter "‍Bilder"‍.

 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
398
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-evo-3d
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR