Inställningar & tjänster
Använda tangentbordet på skärmen
Inställningar & tjänster

Använda tangentbordet på skärmen

När du startar ett program eller väljer ett fält som kräver text eller siffror blir tangentbordet på skärmen tillgängligt. När du har skrivit färdigt texten kan du trycka på eller trycka på för att stänga tangentbordet på skärmen.

Välja en tangentbordslayout

Du kan välja mellan tre olika tangentbordslayouter som passar din skrivstil.
 1. På startsidan trycker du på och trycker sedan på Inställningar > Språk och tangentbord.
 2. Tryck på intill Touch Input.
 3. Tryck på Tangentbordstyper och välj sedan önskad tangentbordslayout.
  Standard Denna layout liknar tangentbord för stationära datorer. Det här är standardlayouten för tangentbord.
  Telefon Den här layouten liknar den traditionella knappsatsen på mobiltelefoner.
  Kompakt Den här layouten har två bokstäver på varje tangent. Tangentstorleken är snäppet större än vid layouten Standard.

Mata in text

Tryck helt enkelt på tangenterna på tangentbordet på skärmen för att mata in bokstäver, siffror, interpunktion och symboler.
 • Tryck på för att mata in en stor bokstav. Tryck två gånger för att slå på Caps Lock.
 • Tryck och håll in tangenter med grå tecken längst upp för att skriva in siffror, symboler eller bokstäver med diakritiska tecken. Det grå tecknet som visas på tangenten är det tecken som infogas när du trycker på och håller in tangenten. Vissa tangenter har flera tecken eller diakritiska tecken associerade till sig.

Välja flera tangentbordsspråk

Om flera tangentbordsspråk finns tillgängliga på HTC EVO 3D kan du välja vilka språk som ska aktiveras för tangentbordet på skärmen.
 1. När tangentbordet på skärmen är öppet, tryck på .
 2. Tryck på Inställningar > Internationellt tangentbord.
 3. Välj önskade språk.
  Obs!: Vilka språk som finns beror på i vilken region du köpte HTC EVO 3D.

Byta tangentbordsspråk

 1. När tangentbordet på skärmen är öppet, tryck på .
 2. Välj det språk du använder vid inmatning.
  Obs!: Om bara två språk har valts för användning med tangentbordet på skärmen skiftar en tryckning på direkt mellan de två språken.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
398
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-evo-3d
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR