Lyssna på FM-radio

Lyssna på FM-radio

Ratta in och lyssna på dina favoritkanaler med programmet FM-radio.
Viktigt: Du måste ansluta ett headset först till audiojacket på HTC EVO 3D för att använda FM-radio. FM-radio använder stereoheadsetet som FM-radioantenn.
På startsidan trycker du på > FM-radio.
Första gången du öppnar FM-radio söker den automatiskt efter tillgängliga FM-stationer, sparar dem som förinställda och spelar upp den första FM-stationen som hittas.

Ratta in en FM-station

Du kan göra flera saker från FM-radioskärmen:
  • Tryck på för att visa listan Alla förinställda och sedan välja en station som du vill lyssna på.
  • Trycka på för att gå till föregående lediga FM-station eller för att gå till nästa lediga FM-station.
  • Dra i skjutreglaget för att ställa in en frekvens i FM-bandet.
  • Tryck på om du vill finjustera radiofrekvensen med -0,1 MHz eller om du vill finjustera radiofrekvensen med +0,1 MHz.
  • Tryck på för att byta förinställt namn på stationen du har ställt in.
  • Tryck på för att upprepa skanning och lagring av FM-stationer, stänga av ljudet, med mera.

Stänga av FM-radio

  • Tryck på för att fortsätta att lyssna på radion när du använder andra program.
  • Stäng av FM-radion helt och hållet genom att trycka på .
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt