Använda Klockan

Använda Klockan

Om widgeten HTC Klockan

Använd widgeten HTC Klockan för att visa tid, datum och plats. Du kan även använda Klockan för att visa tiden på en annan ort.

Ändra plats i widgeten Klockan

Widgeten Klockan visar som standard aktuellt väder. Du kan anpassa widgeten Klockan på startsidan för att visa vädret på en annan ort.
 1. Håll in Klockan och dra den sedan till knappen Redigera.
 2. Välj en ort.

  Om du inte ser önskad ort, tryck på för att söka efter den och lägga till den.

 3. Tryck på Klart.
Tips: Du kan lägga till mer än en Klockan-widget till den utökade startsidan.

Om programmet Klockan

Få ut mer av programmet Klockan än bara datum och tid. Använd HTC EVO 3D som en skrivbordsklocka med väderinformation eller som en världsklocka för att se vad klockan är i olika städer över hela världen. Du kan också använda den som larmklocka, stoppur och nedräkningstimer.
Öppna programmet Klockan genom att trycka på på startsidan och sedan trycka på Klockan. Tryck på flikarna på nedersta raden eller för fingret över flikarna för växla mellan de olika funktionerna.

Världsklockans inställningar

Ställa in en hemort

 1. På fliken Världsklocka trycker du på och sedan på Inställningar för startsida.
 2. Ange namnet på din hemort.
 3. Rulla genom listan och tryck på din hemort.

Ställa in datum och tid manuellt

 1. På fliken Världsklocka trycker du på och sedan på Lokala tidsinställningar.
 2. Avmarkera rutorna Automatiskt datum och tid och Automatisk tidszon och ställ sedan in önskad tidszon, datum och tid.

Lägga till en stad på skärmen Världsklocka

 1. På fliken Världsklocka trycker du på .
 2. Ange namnet på den ort du vill lägga till.
 3. Rulla igenom listan och tryck på den ort du vill lägga till.

Ställa in ett alarm

Du kan ställa in ett eller flera larm.
 1. På fliken Alarm väljer du kryssrutan för ett alarm och trycker sedan på det alarmet.
 2. Under Alarminställning för du fingret uppåt eller nedåt för att rulla hjulen och ställa alarmtiden.
 3. Om du vill att larmet ska återkomma, tryck på Repetera och ställ in när du vill att larmet ska gå igång.
 4. Tryck på Klart.
Tips:
 • Stäng av ett alarm genom att klicka (rensa) i kryssrutan för det alarmet.
 • Om du vill ställa in fler än tre alarm trycker du på .

Ta bort ett alarm

 1. På fliken Alarm trycker du på och trycker sedan på Radera.
 2. Markera de alarm du vill ta bort och tryck sedan på Radera.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt