Avvisa eller pausa påminnelser om händelser

Avvisa eller pausa påminnelser om händelser

Om du har ställt in minst en påminnelse för en händelse visas ikonen för kommande händelse i meddelandefältet av statusfältet för att påminna dig.
  1. Öppna panelen Meddelanden.
  2. Tryck på meddelande om händelsepåminnelse.
  3. Gör något av följande:
    • Välj att pausa eller stänga av alla händelsepåminnelser.
    • Tryck på för att hålla påminnelserna väntande i meddelandeområdet på statusfältet.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt