Hantera Kalenderhändelser

Hantera Kalenderhändelser

Redigera en händelse

Du kan bara redigera händelser som du har skapat.
  1. Medan en händelse visas trycker du på .
  2. Gör önskade ändringar i händelsen.
  3. Tryck på Spara.

Radera en händelse

Gör något av följande:
  • Medan du visar en händelse trycker du på och trycker på Radera händelse.
  • I dagvy, agendavy eller veckovy, tryck och håll ned en händelse och tryck på Radera händelse.
Om händelsen är återkommande blir du tillfrågad om du vill radera bara det tillfället eller alla tillfällen från Kalender.

Dela en händelse

Du kan dela en kalenderhändelse som en vCalendar via Bluetooth eller genom att skicka den som bilaga till ett SMS eller e-postmeddelande.
  1. Medan du visar en händelse trycker du på och trycker på Vidarebefordra.
  2. Välj om du ska sända via Bluetooth, E-post eller Meddelanden.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt