Säkerhetskopiera dina kontakter till minneskortet

Säkerhetskopiera dina kontakter till minneskortet

  1. På fliken Kontakter trycker du på .
  2. Tryck på Importera/Exportera > Exportera till SD-kort (eller Mer > Importera/Exportera > Exportera till SD-kort).
  3. Välj ett konto eller typ av kontakter att exportera.
  4. Tryck på OK.

Importera kontakter från minneskortet

Du kan endast importera kontakter som har exporterats till minneskortet via funktionen Exportera till SD-kort.
  1. På fliken Kontakter trycker du på .
  2. Tryck på Importera/Exportera > Importera från SD-kort (eller Mer > Importera/Exportera > Importera från SD-kort).
  3. Om du har satt upp mer än ett konto, tryck på typen för de importerade kontakterna.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt