Inställningar & tjänster
Hantera dina onlinekonton
Inställningar & tjänster

Hantera dina onlinekonton

Ändra synkinställningar

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Konton och synkronisering.
 2. Högst upp på skärmen, dra i dragreglaget för att starta eller stänga av automatisk synk.

Synkronisera ett konto manuellt

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Konton och synkronisering.
 2. Tryck på kontot du vill synkronisera.
 3. Tryck på Synkronisera nu.

Hantera inställningar för synkroniserade konton

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Konton och synkronisering.
 2. Tryck på kontot du vill uppdatera.
 3. Tryck på föremålet du vill synkronisera eller redigera.

Ta bort ett konto

Du kan ta bort ett konto för att radera all information förknippad med det från HTC EVO 3D. Du tar inte bort information från onlinetjänsten genom att ta bort ett konto.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Konton och synkronisering.
 2. Tryck på kontot du vill ta bort.
 3. Tryck på Ta bort konto.
Närliggande ämnen
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
398
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-evo-3d
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR