Redigera dina bilder

Redigera dina bilder

Du kan utföra enklare redigeringsåtgärder på bilderna, t.ex. rotera och beskär. Du kan även bättra på bilderna med effekter som hög kontrast, klassisk med mera.
Obs!: Bildredigering är inte tillgängligt för 3D-bilder. Om du redigerar dem, omvandlas de till 2D-bilder (jpeg).

Rotera en bild

 1. På skärmen Galleri i programmet Album trycker du på ett album.
 2. Tryck och håll ner på ett foto och tryck sedan på Redigera > Rotera vänster eller Rotera höger

Beskära ett foto

 1. På skärmen Galleri i programmet Album trycker du på ett album.
 2. Tryck och håll ner på ett foto och tryck sedan på Redigera > Beskär. En beskärningsruta runt bilden visas.
 3. Du kan:
  • Dra beskärningsrutan över den del av bilden som du vill beskära.
  • Tryck och håll på kanten av beskärningsrutan. När beskärningspilarna visas drar du fingret inåt eller utåt för att ändra beskärningsrutans storlek.
 4. Tryck på Spara.
Den beskurna bilden sparas som en kopia. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Lägga till bildeffekter

 1. På skärmen Galleri i programmet Album trycker du på ett album.
 2. Tryck och håll ner på ett foto och tryck sedan på Redigera > Effekter.
 3. Tryck på en effekt för att använda den på bilden eller tryck på för att lägga till en ram till bilden.
 4. Tryck på Spara.
Den förbättrade bilden sparas som en kopia. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Spara en 3D-bild som 2D

Om din dator inte kan visas 3D-bilder kan du spara dem som 2D (jpeg) innan du överför dem till datorn.
 1. På skärmen Galleri i programmet Album trycker du på ett album.
 2. Tryck och håll ner på ett 3D-foto och tryck sedan på Redigera > Spara som 2D.
2D-bilden sparas som en kopia. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Klippa ned en video

Ta bort oönskade delar från en video som du har spelat in på HTC EVO 3D.
 1. På skärmen Galleri i programmet Album trycker du på ett album.
 2. Tryck och håll ned de foton och videor du vill redigera och tryck sedan på Klipp.
 3. Dra de två klippreglagen till den del där du vill att videon ska börja och sluta.

  Medan du drar i skjutreglaget visas tidsmarkeringar och videobildrutor. Den mittersta är start- eller slutrutan.

 4. Tryck på för att förhandsgranska videon.
 5. Tryck på Klart.
Den nedklippta videon sparas som en ny fil. Ursprungsvideon förblir oredigerad.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt