APPAR OCH FUNKTIONER
Visa bilder och videor
APPAR OCH FUNKTIONER

Visa bilder och videor

 1. På startsidan trycker du på > Galleri.
 2. Tryck på ett foto- eller videoalbum.
 3. Tryck på en bild eller video för att se den i fullskärm.
Tips:
 • Om du visar en bild som tagits med HTC EVO 3D, tryck på 2D-visning eller 3D-visning för att växla mellan visning i 2D och 3D.
 • När du visar en bild i helskärm kan du trycka var som helst på skärmen och sedan på Mer > Visa på karta för att visa platsen där du tog bilden. (Visa på karta är tillgängligt när du har aktiverat Geo-tag-foton i Kamera.)

Starta ett bildspel

 1. Tryck på ett fotoalbum.
 2. Tryck på Mer > Bildspel.
Tryck på skärmen om du vill visa uppspelningskontrollerna under visningen av bildspelet. Tryck på för att göra inställningar för bildspelet.

Justera ett 3D-foto

När du tar ett 3D-foto tar den bakre kameran en vänster- och högerbild så att fotot får ett tredimensionellt utseende. I Galleri kan du justera de två bilderna i fotot så att du får den bästa 3D-bilden.
 1. Bläddra till det 3D-foto som du vill justera.
 2. Tryck på skärmen för att visa skärmkontrollerna och tryck sedan på Redigera > Justera 3D-justering.
 3. Justera bilden för att få den bästa 3D-vyn:
  • Tryck på eller för att gradvis flytta den vänstra eller högra bilden.
  • Håll ner på eller för att fortsätta att flytta på den vänstra eller högra bilden.
 4. Tryck på Spara.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
398
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-evo-3d
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR