APPAR OCH FUNKTIONER
Visa bokmärken och tidigare besökta sidor
APPAR OCH FUNKTIONER

Visa bokmärken och tidigare besökta sidor

Du kan lagra ett obegränsat antal bokmärken i HTC EVO 3D. Du kan även komma åt en lista över webbplatser du har besökt eller snabbt visa sidorna du besöker mest.

Bokmärka en webbsida

 1. Medan en webbsida visas trycker du på och trycker på Lägg till > bokmärke.
  Obs!: Du kan inte skapa bokmärken när du befinner dig på en inkognitowebbsida.
 2. Redigera bokmärkets namn om så behövs, och tryck på Klart.

Öppna ett bokmärke

 1. Medan en webbsida visas trycker du på och trycker på Bokmärken.
 2. På fliken Bokmärken navigerar du till bokmärket du vill öppna och trycker sedan på det.
Tips: Om du har ställt in Google Chrome synkronisering på ditt Google konto, tryck på och sedan på Kontolista för att visa dina synkroniserade bokmärken.

Redigera ett bokmärke

 1. Medan en webbsida visas trycker du på och trycker på Bokmärken.
 2. På fliken Bokmärken trycker du på och sedan på Redigera.
 3. Tryck på till höger om bokmärket du vill redigera.
 4. Ange dina ändringar och tryck sedan på Klart.

Visa en tidigare besökt sida

 1. Medan en webbsida visas trycker du på och trycker på Bokmärken.
 2. På fliken Historik  navigerar du till sidan du vill visa och trycker sedan på den.
Tips: Du kan också trycka och hålla ner för att snabbt visa din webbhistorik.

Rensa listan på tidigare besökta sidor

 1. Medan en webbsida visas trycker du på och trycker på Bokmärken.
 2. På fliken Historik trycker du på och sedan trycker du på Rensa alla.

Visa en sida som du besöker ofta

 1. Medan en webbsida visas trycker du på och sedan på Bokmärken.
 2. På fliken Mest besökta  navigerar du till sidan du vill visa och trycker sedan på den.

Rensa listan på tidigare besökta sidor

 1. Medan en webbsida visas trycker du på och sedan på Bokmärken.
 2. På fliken Mest besökta trycker du på och trycker sedan på Rensa alla.

Ändra visningen av bokmärken eller mest besökta sidor

 1. Medan en webbsida visas trycker du på och trycker på Bokmärken.
 2. I fliken Bokmärken eller Mest besökta , tryck på .
 3. Växla mellan vyerna Miniatyrer och Lista.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
398
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-evo-3d
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR