Organisera om programflikarna

Organisera om programflikarna

Du kan organisera om flikarna längst ner i en del program för att prioritera de typer av information som du använder ofta. Du kan också lägga till eller ta bort flikar.
  1. Öppna ett program med de vanliga flikarna längst ned på skärmen.
  2. Tryck och håll ner nuvarande flik tills skärmen ändras och visar ett meddelande om att organisera om flikarna.
  3. Du kan:
    • Ändra flikarnas ordningsföljd. Tryck och håll ned en flik och dra den sedan till dess nya position.
    • Dra en flik in i eller ut ur den nedre raden för att lägga till eller ta bort den.
  4. Tryck på när du är klar.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt