Använda ett nytt skal

Använda ett nytt skal

Personanpassa mer än bara startsidan genom att använda ett nytt skal. Skalen skänker ett nytt utseende till skärmknappar, programskärmar, alternativmenyer och andra objekt.
  1. Tryck och håll ned på en tom plats på startsidan för att öppna skärmen Anpassa.
  2. På fliken Skärm trycker du på Skal.
  3. För fingret över skärmen från höger till vänster för att välja önskat skal.
  4. Tryck på Använd.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt