KOMMA IGÅNG
Kopiera filer till eller från minneskortet
KOMMA IGÅNG

Kopiera filer till eller från minneskortet

Du kan kopiera musik, foton och andra filer till lagringskortet.
 1. Anslut HTC EVO 3D till datorn med den medföljande USB-kabeln.
 2. På skärmen Välj en anslutningstyp trycker du på Diskenhet och trycker sedan på Klar. I datorn identifieras lagringskortet som en flyttbar diskenhet.
 3. Navigera till den flyttbara diskenheten och öppna den.
 4. Gör något av följande:
  • Kopiera filerna från datorn till rotmappen på lagringskortet.
  • Kopiera filerna från lagringskortet till en mapp i din dator.
 5. När du har kopierat filerna avmonterar du den flyttbara diskenheten (dvs. den anslutna HTC EVO 3D) beroende på vad som krävs av datorns operativsystem för säker borttagning av HTC EVO 3D.
 6. Gör något av följande:
  • Koppla bort HTC EVO 3D från datorn.
  • Om du vill att HTC EVO 3D ska vara ansluten till datorn men ändå kunna komma åt lagringskortet öppnar du Meddelandepanelen och trycker på Diskenhet, väljer ett alternativ förutom Diskenhet och trycker sedan på Klart.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
398
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-evo-3d
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-connections_computer-copy_files