Ansluta HTC EVO 3D till en dator

Ansluta HTC EVO 3D till en dator

När du ansluter HTC EVO 3D till en dator via USB-kabeln öppnas skärmen Välj en anslutningstyp där du kan välja typ av USB-anslutning.
Välj bland följande val och tryck på Klart:
Bara ladda Välj det här alternativet om du bara vill ladda batteriet vid anslutning till datorn.
Diskenhet Det här läget är bara tillgängligt när det finns ett minneskort installerat i HTC EVO 3D. Välj det här läget när du vill kopiera filer mellan telefonens lagringskort och datorn.

När läget Diskenhet är aktiverat medan HTC EVO 3D är ansluten till datorn kan du inte använda programmen i HTC EVO 3D för att komma åt lagringskortet.

HTC Sync Markera det här alternativet för att synkronisera kontakter, kalender och annan information mellan din dator och HTC EVO 3D.
USB-sammanlänkning När du inte har en Internetanslutning till datorn kan du välja det här läget för att dela HTC EVO 3Ds mobila dataanslutning med datorn.
Internetpassage Om du inte har en dataanslutning eller inte har tillgång till ett Wi-Fi kan du välja det här läget för att dela datorns Internetanslutning med HTC EVO 3D.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt