Batteri

Batteri

HTC EVO 3D använder ett laddningsbart batteri. Hur länge batteriet räcker innan det behöver laddas beror på hur du använder HTC EVO 3D. Det handlar bland annat om vilka funktioner och tillbehör du använder (om du exempelvis lämnar Bluetooth-anslutningen på så dras det mer ström). Att ringa långa telefonsamtal och surfa mycket drar mycket batteri. Tänk även på var du befinner dig: svag mottagning från mobilnätet och extrema temperaturförhållanden gör att batteriet arbetar hårdare.

Ta bort den tunna filmen från batteriet

Innan du använder HTC EVO 3D för första gången måste du avlägsna den tunna filmen som sitter under batteriet.
 1. Ta bort kåpan på baksidan.
 2. Dra ut den tunna filmens flik och ta sedan bort den från batterifacket.

Ta ut batteriet

Viktigt: Innan du använder HTC EVO 3D för första gången måste du avlägsna den tunna filmen från batteriet.
 1. Ta bort kåpan på baksidan.
 2. Lyft upp batteriet från batterifacket med tummen eller ett finger.

Sätta i batteriet

Viktigt: Använd bara de originalbatterier och tillbehör som medföljde i kartongen eller utbytesdelar som rekommenderas av oss.
 1. Ta bort kåpan på baksidan.
 2. Sätt i batteriet (med de blottade kopparkontakterna först) i batterifacket.

Ladda batteriet

Innan du slår på och börjar använda HTC EVO 3D rekommenderas det att du laddar batteriet.
Viktigt:
 • Batteriet sitter förinstallerat i HTC EVO 3D vid leverans. En tunn film sitter mellan batteriet och batterifacket. Du måste ta bort den här filmen innan du kan ladda batteriet.
 • Batteriet får endast laddas med den nätadapter och USB-kabel som medföljer i kartongen.
 • Ta inte ut batteriet ur HTC EVO 3D medan det laddas med nät- eller biladaptern.
 1. Anslut USB-kabelns minsta kontaktdon till telefonens USB-ingång.
 2. Anslut den andra änden av USB-kabeln till nätadaptern.
 3. Koppla in nätadaptern till ett vägguttag för att börja ladda batteriet.
Obs!: Som en säkerhetsåtgärd slutar batteriet att laddas om det överhettas.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt