Kåpan på baksidan

Kåpan på baksidan

Ta bort kåpan på baksidan

Ta bort kåpan på baksidan så kommer du åt batterifacket, SIM-kortplatsen och minneskortplatsen.
  1. Ha HTC EVO 3D avstängd och fatta ett stadigt grepp om den med framsidan vänd nedåt.
  2. Lyft försiktigt upp kåpan på baksidan. Börja från den lilla öppningen längst ned på telefonen och sedan från de två sidorna.

Sätta tillbaka kåpan på baksidan

Viktigt: Hantera kåpan på baksidan med försiktighet eftersom telefonens antenner sitter under den. Vrid eller bänd inte kåpan på baksidan. För att få bäst signalmottagning för samtal, dataanslutning och GPS-navigering måste kåpan på baksidan sitta ordentligt fast i telefonen.
  1. Justera in kåpan på baksidan över den övre panelen på HTC EVO 3D.
  2. Tryck nedåt på sidorna och överdelen på kåpan på baksidan för att låsa kåpan på plats. Det klickar till när de små flikarna under kåpan på baksidan hamnar på plats.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt