Fullborda uppgifter

Fullborda uppgifter

Använd programmet Uppgifter för att organisera och spåra saker att göra och uppgifter.
Om du vill öppna programmet Uppgifter trycker du på > Uppgifter.

Visa den sammanslagna uppgiftslistan

Du kan visa och uppdatera en sammanslagen uppgiftslista. Uppgifterna är färgkodade så att du enkelt kan urskilja vilka konton de tillhör.
I programmet Uppgifter trycker du på och sedan på Konton > Alla konton.
Tips: Du kan även välja ett visst konto. Om du enbart vill visa uppgifter du angivit från HTC EVO 3D trycker du på Mina uppgifter.

Filtrera uppgifter

 1. Gå till listan som innehåller uppgifterna du vill filtrera.
 2. Tryck på och sedan på Filtrera.
 3. På listan väljer du hur du vill filtrera uppgifterna och trycker på OK.

Skapa en lista med uppgifter

 1. I programmet Uppgifter trycker du på och sedan på Listor.
 2. Tryck på och välj sedan ett konto för listan.
 3. Ge listan ett namn och tryck på OK.

Hantera listor med uppgifter

 1. I programmet Uppgifter trycker du på och sedan på Listor.
 2. Här kan du:
  Visa eller dölja en lista Tryck på Alla listor för att visa alla listor på dina konton eller tryck på ett visst konto och sedan på listan som du vill visa.
  Byta namn på en lista
  1. Tryck på ett konto och håll sedan ned på den lista som du vill byta namn på.
  2. Tryck på Byt namn och ange sedan ett nytt namn.
  Radera en lista
  1. Tryck på ett konto och håll sedan ned på den lista som du vill radera.
  2. Tryck på Radera.

Skapa en uppgift

 1. I programmet Uppgifter anger du uppgiftsnamnet i textrutan Ny uppgift.
  Tips: Om du vill skapa en uppgift och ange informationen senare trycker du på efter att du angav uppgiftsnamnet.
 2. Tryck på och ange sedan information om uppgiften.
 3. Tryck på Spara.

Hantera uppgifter

 1. I programmet Uppgifter trycker du på och sedan på Listor.
 2. Tryck på kontot och sedan på listan där de uppgifter som du vill hantera finns.
 3. På listan över uppgifter kan du:
  Markera en uppgift som slutförd

  Tryck på kontroll bredvid uppgiften. För att visa slutförda uppgifter trycker du på och sedan på Slutförd .

  Sortera uppgifter
  1. Tryck på och tryck sedan på Sortera.
  2. Välj hur du vill sortera uppgifterna.
  Redigera en uppgift
  1. Håll ned den uppgift som du vill redigera och tryck sedan på Redigera.
  2. Redigera uppgiftsinformationen och tryck sedan på Spara.
  Radera en uppgift

  Håll ned den uppgift som du vill ta bort och tryck sedan på Radera.

  Skjut upp en uppgift

  Håll ned en förfallen uppgift och tryck sedan på Senarelägg.

  När du senarelägger en uppgift sätts förfallodatum automatiskt till dagen efter det ursprungliga förfallodatumet.

  Flytta en uppgift till en annan lista
  1. Håll ned uppgiften som du vill flytta och tryck sedan på Flytta till.
  2. Tryck på det ställe på uppgiftslistan där du vill att uppgiften ska visas

Ändra inställningar för Uppgifter

 1. I programmet Uppgifter trycker du på och sedan på Inställningar (ellerMer > Inställningar).
 2. Ändra inställningarna och tryck på .
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt