Arbeta med dokument

Arbeta med dokument

Använd Polaris Office för att enkelt visa och redigera filer från Microsoft Office Word (.doc och .docx), Microsoft Office Excel (.xls och .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps och .pptx) och vanliga textfiler (.txt) när du är på språng.
Tips: Du kan också visa Microsoft Office PowerPoint Shows (.pps).
Från startsidan trycker du på > Polaris Office.

Visa ett dokument

 1. På startsidan trycker du på > Polaris Office.
 2. På huvudskärmen för Polaris Office trycker du på den fil som du vill öppna.
Tryck på för att visa alternativ för att spara eller dela filen, med mera.

Skapa ett dokument

 1. På huvudskärmen i Polaris Office trycker du på och trycker sedan på Nytt.
 2. Välj en filtyp att skapa.
 3. Börja skriva in text.
 4. När du är klar, tryck på och tryck sedan på Spara (eller Mer > Spara som).

Redigera ett dokument

 1. På huvudskärmen för Polaris Office trycker du på den fil som du vill redigera.
 2. Gör något av följande:
  • Om filen är en Microsoft Office Word-fil, en Microsoft Office PowerPoint-fil eller ett vanligt textdokument trycker du på > Redigera.
  • Om filen är ett Microsoft Office Excel-dokument trycker du på en cell och anger sedan ändringarna i textrutan. Välj ett annat arbetsblad genom att trycka på > Arbetsblad.
 3. När du har slutfört ändringarna trycker du på och sedan på antingen Spara eller Spara som.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt