Ändra kamerainställningar

Ändra kamerainställningar

 1. Öppna kamerainställningarna genom att trycka på .
 2. Utöver att ändra grundläggande kamerainställningar kan du också:
  • Ange ISO-nivå. Högre ISO-värden är bättre om du tar bilder i svagt ljus (endast i fotoläge).
  • Ställ in tiden som ett foto eller en video ska visas på granskningsskärmen innan kameran återgår till sökarskärmen.
  • Geo-tagga bilder för att lagra GPS-position i dina bilder (endast i fotoläge).
  • Förbättra bilder för att minska bruset vid höga ISO-inställningar och för att automatiskt justera bildens ljusstyrka (endast i fotoläge).
  • Ladda automatiskt upp bilder till ett socialt nätverk (endast i fotoläge). Du kan ställa in hur ofta uppladdning ska ska, välja album att ladda upp till, och ställa in sekretessnivån.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt