Innan du tar en bild

Innan du tar en bild

Zooma

Innan du tar ett foto eller spelar in ett videoklipp kan du först använda zoomfältet på skärmen för att zooma in eller ut på motivet.
För helt enkelt fingret längs med zoomreglaget för att zooma in eller ut.

När du spelar in video visas zoomreglaget alltid på skärmen. Du kan zooma in och ut som du vill under inspelningen.

Autofokus

När du pekar kameran mot ett annat motiv eller annan plats visas autofokusindikatorn på sökarskärmen.

Låt kameran fokusera automatiskt på mitten av skärmen. Alternativt kan du trycka på ett annat område av skärmen som du vill fokusera på.

Växla mellan kameran på framsidan och baksidan

  1. På skärmen Sökare trycker du på .
  2. Tryck på Front/Huvud reglaget för att växla mellan de båda kamerorna.
Obs!: Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du använder den främre kameran, t.ex. autofokus, zoomning och ansiktesigenkänning.

Välja en effekt

Använd de tillgängliga kameraeffekterna om du vill att dina bilder ska se ut som om de tagits genom speciallinser och filter. Du kan även lägga till vissa effekter på videor.
  1. Tryck på .
  2. Rulla sedan genom de tillgängliga effekterna och tryck på en du tycker om.

Inställning av upplösningen

Viktigt: Du kan endast ställa in upplösningen när du tar 2D-bilder eller videor.
  • I fotoläge, tryck på > Upplösning och välj sedan önskad storlek.
  • I videoläge, tryck på och välj sedan en upplösning.

Välja ett blixtläge

Tryck flera gånger på blixtknappen för att välja blixtläge beroende på ljusförhållandena.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt