Ringa ett telefonnummer i en Kalenderhändelse

Ringa ett telefonnummer i en Kalenderhändelse

  1. Öppna en händelse i Kalender.
  2. På skärmen Händelseinfo trycker du in telefonnumret.
  3. Tryck på Ring. Du kan se händelsedetaljer, t.ex. konferenssamtal-ID eller mötes-PIN-kod på Uppringningsskärmen.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt