Gruppera appar i en mapp

Gruppera appar i en mapp

Använd mappar för att gruppera appar i startfältet eller på startskärmen för att få ledigt utrymme för fler appar.
  1. Tryck och håll ner på ett program och dra det sedan ovanpå ett annat program för att skapa en mapp.
  2. Lägg till ett annat program genom att trycka och hålla ner och sedan dra det till mappen. Upprepa processen för att lägga till flera program.
Obs!: Du kan också lägga till genvägar till inställningar eller information. Lägg först till en genväg till startsidan och dra den sedan till mappen.

Byta namn på en mapp

  1. Tryck på mappen för att öppna den.
  2. Tryck på mappfönstrets namnlist.
  3. Ange ett nytt mappnamn.
  4. Tryck utanför mappen för att stänga den.

Ta bort föremål ur en mapp

  1. Tryck på mappen för att öppna den.
  2. Tryck och håll på ett program eller en genväg och dra den sedan till för att ta bort det. Upprepa processen för att ta bort flera föremål.
Om det bara finns ett föremål kvar i mappen upplöses gruppen och mappen försvinner automatiskt.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt