Använda Snabbinställningar

Använda Snabbinställningar

På fliken Snabbinställningar kan du enkelt aktivera Wi-Fi, Bluetooth, GPS med mera och även använda en genväg till alla inställningar i HTC EVO 3D.
  1. Tryck på och håll in statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen.
  2. Tryck på fliken Snabbinställningar.
  3. Tryck på Av/På-omkopplaren bredvid ett objekt för att slå av eller på det.
  4. För att komma åt Wi-Fi-inställningar, tryck på bredvid Wi-Fi-anslutning.
  5. För att komma åt alla HTC EVO 3D-inställningar, tryck på bredvid Ytterligare inställningar.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt