Inställningar & tjänster
Skydda telefonen med ett skärmlås
Inställningar & tjänster

Skydda telefonen med ett skärmlås

Du kan skydda telefonen genom att kräva ett grafiskt lösenord för skärmen ska matas in varje gång telefonen slås på eller varje gång den aktiveras från viloläge (skärmen är avstängd).

  1. På startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar.
  2. Rulla ner på skärmen och tryck på Säkerhet > Ange grafiskt lösenord.
  3. Följ anvisningarna på skärmen. När du blir uppmanad anger du det grafiska lösenordet för skärmen.

Ändra inställningar för låsskärmen

När du har spelat in ett grafiskt lösenord kan du ändra förknippade inställningar.

På skärmområdet Skärmens grafiska lösenord på skärmen Säkerhet markerar du valfria alternativ av följande kryssrutor:
Begär grafiskt lösenord Avmarkera det här alternativet om du vill inaktivera skärmlåset. Du måste ange det grafiska lösenordet för att bekräfta inaktiveringen.
Anv. synligt graf. lös. Det här alternativet är markerat som standard. Avmarkera det om du inte vill att det grafiska lösenordet ska visas samtidigt som du anger det.
Använd känslig feedback Markera det här alternativet för att aktivera vibrationer samtidigt som du anger det grafiska lösenordet.

Ändra det grafiska lösenordet för skärmen

  1. startsidan trycker du på MENU.
  2. Tryck på Inställningar > Säkerhet > Byt grafiskt lösenord.

Har du glömt det grafiska lösenordet?

Om du har glömt bort det grafiska lösenordet för skärmen har du upp till fem försök på dig för att försöka låsa upp telefonen. Om du misslyckas kan du låsa upp telefonen genom att ange användarnamnet och lösenordet till ditt Google-konto.

  1. Försök att ange det grafiska lösenordet fem gånger på upplåsningsskärmen.
  2. När du blir ombedd att vänta i 30 sekunder trycker du på OK.
  3. Om skärmen stängs av trycker du på knappen STRÖM för att aktivera skärmen igen och trycker sedan på fältet på låsskärmen och för fingret nedåt på skärmen för att låsa upp den.
  4. Tryck på knappen Glömt ditt grafiska lösenord längst ned till höger på skärmen när den visas.
  5. Ange namn och lösenord för ditt Google-konto och tryck på Logga in.
Du blir då uppmanad att skapa ett nytt grafiskt lösenord för skärmen. Om du inte vill använda ett grafiskt lösenord för skärmen för att skydda telefonen längre trycker du på Avbryt.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
312
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR