Söka efter en position

Söka efter en position

  1. Tryck på SÖK medan en karta visas.
  2. I sökrutan anger du den plats du vill söka efter. Du kan ange en adress, en stad, en viss sorts företag eller inrättning (t.ex. museer i London). I takt med att du fyller i information visas på skärmen en lista över tidigare sökresultat och andra adresser. Tryck på ett objekt i listan för att visa dess position på kartan.
  3. Tryck på . Sökresultaten visas.
    1. Visa sökresultaten i en lista.
    2. Gå till föregående eller nästa sökobjekt på kartan om det finns fler än ett sökresultat.
    3. Tryck på informationsbubblan för att visa adress, information (i befintliga fall) och recensioner (i befintliga fall) för sökobjektet.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt