Visa positioner i Google Maps

Visa positioner i Google Maps

Hitta din position

Du måste aktivera positionskällor för att kunna lokalisera din position med Google Maps. Se Slå på lokaliseringstjänster för information om detta.
 1. startsidan trycker du på > Maps.
 2. På skärmen Google Maps trycker du på MENU och trycker sedan på Min position. Din position markeras på kartan i form av en blinkande blå prick.

Flytta på kartan

Svep med fingret på skärmen eller den optiska styrkulan för att visa andra områden på kartan.

Zooma in eller ut på en karta

 • Tryck på plus- eller minussidan av zoomkontrollen .
 • Dubbeltryck på en position på kartan för att zooma in mot den.

Hämta en adress och mer information om en position

 1. Tryck på och håll in en position på kartan. En informationsbubbla öppnas över positionen, med adressen och en miniatyrbild av gatuvyn (om tillgängligt).
 2. Tryck på informationsbubblan för att se mer information eller för att få en vägbeskrivning till positionen.

Titta på en plats i Gatuvyn

Gatuvy (endast tillgängligt i vissa utvalda områden) visar hur positionen ser ut från gatunivå.

 1. Gör något av följande:
  • Tryck på och håll in en position på kartan och tryck sedan på informationsbubblan som visas.
  • Sök efter den plats du vill visa i Gatuvy. Se Söka efter en position för mer information. När du hittar en position trycker du på dess informationsbubbla.
 2. På skärmen med positionsdetaljer trycker du på Gatuvy.
 3. Gör något av följande för att navigera i Gatuvyn:
  • Svep med fingret på skärmen eller den optiska styrkulan för att panorera uppåt eller nedåt eller för att titta i andra riktningar.
  • Tryck på pilarna som visas för att gå framåt eller bakåt längs gatan.
  • Tryck på MENU för att välja bland andra navigeringsalternativ.
  • Medan du visar Gatuvy för en position trycker du på MENU och trycker sedan på Kompassläge för att aktivera kompassläget. Luta, panorera eller vrid telefonen för att visa området runt omkring den valda positionen.

Rensa kartan

När du fått vägbeskrivningar eller sökt på en karta (enligt beskrivning i andra delar av det här avsnittet) kan du rensa bort olika markörer som t.ex. aktiviteter ritade på kartan.

Medan en karta visas trycker du på MENU och trycker sedan på Mer > Rensa karta.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt