Skicka information med Bluetooth

Skicka information med Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka information från telefonen till en annan enhet med Bluetooth aktiverat som t.ex. en telefon eller bärbar dator. Första gången du överför information mellan telefonen och en annan enhet måste du ange eller bekräfta ett säkerhetslösenord. Efter det har det skapats en parkoppling mellan telefonen och den andra enheten och du behöver inte utbyta lösenord för att överföra information i framtiden.

Du kan skicka följande typer av information, beroende på vilken enhet du skickar till:

 • Bilder och video
 • Kalenderhändelser
 • Kontakter
 • Ljudfiler
 1. Ställ in den mottagande enheten på upptäckbart läge. Det kan också vara nödvändigt att ställa in den på "Ta emot information via trådlös överföring" eller "Ta emot filer". Se enhetens dokumentation för anvisningar om att ta emot information via Bluetooth.
 2. Öppna programmet som innehåller informationen eller filen du vill skicka på telefonen. Om du t.ex. vill överföra ett foto trycker du på STARTSIDA och trycker på > Foton.
 3. Följ anvisningarna för typen av objekt du vill skicka:
  • Foto eller video (i Kamera). När du tagit ett foto trycker du på knappen Dela på förhandsgranskningsskärmen , och trycker sedan på Bluetooth.
  • Foton och videor (i Foton). Tryck på ett album på fliken Album . Tryck på knappen Dela , tryck på Bluetooth, välj de objekt du vill dela och tryck sedan på Nästa.
  • Kalenderhändelse. Håll in händelsen i vyn Kalenderdag, Agenda eller Vecka och tryck sedan på Dela vCalendar > Bluetooth.
  • Kontakt. På fliken Alla på skärmen Personer håller du in kontakten och trycker på Sänd kontakt som vCard. Tryck på nedåtpilikonen och välj sedan Bluetooth i listan som visas.
  • Musikspår. När spåret visas på skärmen Spelas nu trycker du på MENU, och trycker sedan på Dela > Bluetooth.
  • Röstinspelning. På huvudskärmen Röstinspelaren trycker du på knappen Dela och trycker sedan på Bluetooth.
 4. Om du uppmanas att slå på Bluetooth trycker du på Ja.
 5. Tryck på den mottagande enhetens namn.
 6. Acceptera vid uppmaning anslutningen för den mottagande enheten och ange samma lösenord för både din telefon och den andra enheten, eller bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.
 7. Acceptera filen för den mottagande enheten.

Platsen där informationen sparas beror på typen av information och den mottagande enheten:

 • Om du skickar en kalenderhändelse eller kontakt läggs den normalt till direkt i motsvarande program på den mottagande enheten. Om du t.ex. skickar en kalenderhändelse till en kompatibel telefon visas händelsen i den telefonens kalenderprogram.
 • Om du skickar en annan filtyp till en Windows-dator sparas den normalt i mappen Bluetooth Exchange bland dina personliga dokumentmappar. I Windows XP kan sökvägen vara: C:\Documents and Settings\[ditt användarnamn]\My Documents\Bluetooth Exchange. I Windows Vista kan sökvägen vara: C:\Users\[ditt användarnamn]\Documents.
 • Om du skickar en fil till en annan enhet kan platsen där den sparas bero på filtypen. Om du t.ex. skickar en bildfil till en annan mobiltelefon kan den sparas i en mapp som heter "Bilder".
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt