Inställningar & tjänster
Ansluta till ett virtuellt privat nätverk (VPN)
Inställningar & tjänster

Ansluta till ett virtuellt privat nätverk (VPN)

Från telefonen kan du lägga till, konfigurera och hantera virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan ansluta och komma åt resurser inuti ett skyddat lokalt nätverk, som t.ex. ditt företagsnätverk.

Beroende på vilken sorts VPN du använder på jobbet kanske du måste ange dina inloggningsuppgifter och/eller installera säkerhetscertifikat för att det ska gå att ansluta till företagets lokala nätverk. Den här informationen kan du få tag i från din nätverksadministratör.

Dessutom måste telefonen först upprätta en dataanslutning över Wi-Fi eller dataanslutning innan du kan initiera en VPN-anslutning. Information om att konfigurera och använda dessa anslutningar på telefonen finns i Dataanslutning och Wi-Fi i det här kapitlet.

Konfigurera skyddad lagring av identitetsuppgifter

Om nätverksadministratören säger till dig att hämta och installera säkerhetscertifikat måste du först upprätta skyddad lagring av identitetsuppgifter i telefonen.

 1. startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Säkerhet och sedan på Ange lösenord.
 2. Ange ett nytt lösenord (minst 8 tecken utan mellanrum) för lagring av identitetsuppgifter.
 3. Rulla nedåt och bekräfta lösenordet, tryck sedan på OK.
 4. Markera kryssrutan Använd säkra uppgifter.
Du kan sedan hämta och installera de certifikat som behövs för att komma åt det lokala nätverket. Nätverksadministratören kan förklara hur det går till.

Lägga till en VPN-anslutning

 1. startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk > VPN-inställningar.
 2. Tryck på Lägg till VPN och tryck sedan på den typ av VPN du vill lägga till.
 3. Tryck på VPN-inställningarna och konfigurera dem enligt den säkerhetsinformation som du fick av nätverksadministratören.
 4. Tryck på MENU och tryck sedan på Spara.
 5. VPN läggs då till i delen VPN-nätverk av skärmen VPN-inställningar.

Ansluta till ett VPN

 1. startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk > VPN-inställningar.
 2. Under avsnittet VPN-nätverk trycker du på det VPN som du vill ansluta till.
 3. Ange vid uppmaning inloggningsuppgifterna och tryck sedan på Anslut. När du är ansluten visas VPN-anslutningsikonen i meddelandeområdet i namnlisten.
Sedan kan du öppna webbläsaren för att komma åt resurser som t.ex. intranätplatser på företagsnätverket.

Koppla från en VPN-anslutning

 1. Tryck på och håll ned statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna Meddelandepanelen.
 2. Tryck på VPN-anslutningen för att återgå till skärmen VPN-inställningar och tryck sedan på VPN-anslutningen för att koppla från den.
När telefonen är bortkopplad från VPN visas ikonen för VPN frånkopplat i meddelandeområdet i namnlisten.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
312
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR