Använda telefonen som ett modem (tjudring)

Använda telefonen som ett modem (tjudring)

Anslut till Internet med din bärbara eller stationära dator när du vill med telefonens dataanslutning. Information om att konfigurera och använda dataanslutningen finns i Dataanslutning.

  • Du måste installera HTC Sync innan du kan använda telefonen som ett modem. Se Använda HTC Sync för mer information.
  • Du måste ha ett SIM-kort isatt i telefonen.
  1. Försäkra dig om att telefonens dataanslutning är påslagen. Se Dataanslutning om du vill lära dig mer om hur man slår på telefonens dataanslutning.
  2. Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  3. På skärmen Anslut till PC trycker du på Internetdelning och trycker på Klart.
Obs! När du använder telefonen som ett modem är funktionen USB-masslagring avaktiverad och du kan alltså inte använda HTC Sync.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt